รู้จักประเทศมอลต้า
The world famous Azure Window in Gozo island - Mediterranean nature wonder in the beautiful Malta

รู้จักประเทศมอลต้า

หากท่านกำลังวางแผนไปเรียนภาษาอังกฤษ “มอลต้า” ประเทศใหม่ แสดงว่ามาถูกทางแล้ว มอลต้าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำหรับการเรียนภาษา เนื่องจาก ประเทศมอลต้า ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ  อีกทั้ง สถานีโทรทัศน์ หรือสถานีวิทยุกระจายเสียง ก็ยังออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น มั่นใจได้เลยว่าจะได้เจอกับสภาพแวดล้อม ที่ใช้ภาษาอังกฤษแน่นอน

เรามารู้จักประเทศมอลต้ากันเถอะคะ

มอลตา (มอลตา: Malta) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐมอลตา (มอลตา: Repubblika ta’ Malta) เป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กสองเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แต่มีประชากรหนาแน่น (1,262 คน ต่อตารางกิโลเมตร) มีประชากรทั้งหมดประมาณ 475,000 (พฤษภาคม พ.ศ. 2561) คน เมืองหลวงชื่อเมืองวัลเลตตา (Valletta) ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของยุโรป ถัดลงมาจากตอนใต้ของประเทศอิตาลี นับเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งหนึ่งในยุโรป มีผู้มาครอบครองและถูกแย่งชิงนับครั้งไม่ถ้วนในอดีต

มอลตาเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาตั้งแต่ปี 2344 และได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2507 โดยได้รับความช่วยเหลือด้านการป้องกันประเทศและการเงินตามข้อตกลงที่มีกับอังกฤษเป็นระยะเวลา 10 ปี มอลตาเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2507 และยังอยู่ในเครือจักรภพอังกฤษ อย่างไรก็ดี ในช่วงสงครามเย็น มอลตามีรัฐบาลที่มาจากพรรคแรงงาน นำโดยนาย Dom Mintroff ซึ่งมีแนวทางสังคมนิยม-ชาตินิยม จึงดำเนินนโยบายด้านต่างประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (non-alignment) อย่างจริงจัง และได้ขอยกเลิกความตกลงที่ทำไว้กับอังกฤษฉบับปี 2507 และปี 2515 โดยขอทำความตกลงฉบับใหม่ซึ่งมีเนื้อหาที่จะรักษาอธิปไตยของประเทศและเพื่อเป็นหลักประกันว่า มอลตาจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่จากการที่มีฐานทัพนาโตประจำอยู่ในมอลตา ความตกลงฉบับใหม่มีระยะเวลา 7 ปี (ปี 2515-2522) สาระสำคัญโดยสรุปคืออังกฤษต้องจ่ายค่าเช่าในการคงฐานทัพในมอลตา 14 ล้านปอนด์ต่อปี ต่อมา ในเดือนมีนาคม 2522 รัฐบาลมอลตาได้ขอยกเลิกการต่อสัญญาให้เช่าพื้นที่สำหรับเป็นฐานทัพ ทำให้กองกำลังอังกฤษต้องถอนกำลังออกจากมอลตาตั้งแต่นั้นมา

เรียนภาษาอังกฤษที่  “มอลต้า” มีมาตรฐานและคุณภาพสูงระสากล ราคาถูกอย่างน่าตกใจ!

การเรียนภาษาต่างประเทศ ผู้คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึง ประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ซึ่งแน่นอนว่า ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงพอสมควร แตกต่างจากประเทศมอลต้า ที่หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรเดียวกันแต่ค่าใช้จ่ายกลับถูกลงอย่างน่าตกใจเช่น หลักสูตรเรียนภาษา 24 สัปดาห์ ราคาประมาณ 3,000 ยูโรต้นๆ (ประมาณ 110,000 – 120,000 บาท เท่านั้น!!)

วีซ่านักเรียน “มอลต้า” สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ด้วยสำหรับนักเรียนที่จะมาเรียนภาษาประเทศนี้

สำหรับการไปเรียนที่มอลต้า นักเรียนจะได้วีซ่าประเภทเชงเก้นวีซ่าประเภท D (Visa D) สำหรับเรียนภาษา ซึ่งจะพำนักสูงสุดได้ไม่เกิน 90 วันเช่นเดียวกัน หลังจากนั้น นักเรียนจะต้อง ขอต่อวีซ่า เพื่อเปลี่ยนประเภทเป็น Malta Student Visa ในประเทศมอลต้า เมื่อเริ่มเข้าเดือนที่ 3 ของระยะวีซ่าเชงเก้น สามารถทำางานได้ถูกต้องตามกฎวีซ่าในกรณีที่นักเรียนได้เปลี่ยนวีซ่าเป็น Student Visa เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หรือหมายความน่า นักเรียนจะสามารถทำางานได้ตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นต้นไป นับตั้งแต่ได้ Student Visa ตามกฎวีซ่า นักเรียนสามารถทำงานได้สูงสุดไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ค่าแรงโดยเฉลี่ย : ประมาณ 13.75 EUR ต่อ ชั่วโมง (ประมาณ 500 บาทต่อชั่วโมง) และยังเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีอายุถึง 40 ปี สำหรับผู้ที่อยากจะเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมอีกด้วยคะ

ค่าครองชีพประเทศมอลต้าถูกกว่าประเทศอื่นดังนี้

ประเทศอังกฤษ 55%

ถูกกว่าประเทศแคนาดาอยู่ที่ 26% 

ถูกกว่าประเทศออสเตรเลียอยู่ที่ 32% 

ถูกกว่าประเทศอังกฤษอยู่ที่ 55% 

มอลต้า เป็นประเทศในเครือ Schengen 

การไปเรียนที่มอลต้า จะต้องขอ Schengen Visa ซึ่งวีซ่าประเภทนี้ สามารถใช้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศในเครือของกลุ่ม Schengen Visa  ได้แก่  ออสเตรีย  เบลเยียม  สาธารณรัฐเช็ก  เดนมาร์ก  เอสโตเนีย  ฟินแลนด์  ฝรั่งเศส  เยอรมนี  กรีซ  ฮังการี  ไอซ์แลนด์  อิตาลี  ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์  ลิทัวเนีย  ลักเซมเบิร์ก  มอลตา  เนเธอร์แลนด์  นอร์เวย์  โปแลนด์  โปรตุเกส  สาธารณรัฐสโลวัก  สโลวีเนีย  สเปน  สวีเดน และสวิสเซอร์แลนด์  รวมทั้งหมด 26 ประเทศ ในทวีปยุโรป

ประเทศมอลต้า เป็นประเทศที่ปลอดภัย อาชญากรรมที่รุนแรง และอาชญากรรมบนท้องถนน แทบไม่มี และไม่มีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงอย่างไร้เหตุผล แต่อย่างไรก็ตาม ควรเก็บสิ่งของมีค่าไว้ในกระเป๋า กรณีที่ไปท่องเที่ยว ในสถานที่แออัด หรือควรหลีกเลี่ยงการเดินคนเดียวตอนกลางคืน ในซอยเปลี่ยว

ขอแนะนำสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษสำหรับคนที่มีต้นทุนน้อย เพราะเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษค่าใช้จ่ายในการเรียนค่อนข้างสูงรวมไปถึงค่าครองชีพในแต่ละวันที่ศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษด้วย เราจึงขอแนะนำ “ประเทศมอลต้า”เป็นที่ประเทศที่น่าสนใจเเละเหมาะแก่นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการมาเรียนภาษาอังกฤษเพราะที่นี่เคยตกเป็นอนาณิคมของประเทศอังกฤษจึงใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ระบบการศึกษาก็เป็นแบบอังกฤษ นอกจากนั้นสถาบันสอนภาษาของประเทศมอลต้าจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุโรป ดังนั้นการมาเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศมอลต้าจึงได้รับการยอมรับอย่างมากในทวีปยุโรปคะ